Zgłoszenie PartyzantM

wyzywanie wszystkich na serwerze.
dowod partyzantM

Skarga bezsensowna i niezgodna z regulaminem działu, zamykam.