Wyzywanie mnie


Nick z gry składającego skargę PartyzantM
Osoba oskarżona Ewox 1
wyzywanie mnie


Pomimo faktu, że skarga nadal nie jest zgłoszona zgodnie z wytycznymi dot. składania skarg, oskarżony otrzymał ode mnie jednodniowe wyciszenie. W przypadku gdyby sytuacja się powtarzała, oskarżony otrzyma istotnie dłuższe wyciszenie.