Wyzywanie innych

Nick z gry zgłaszający skargę: PartyzantM
Osoby oskarżone: Lubieczekoladee i racistgruby
wyzywanie wulgaryzmy do innych osób


Przesyłanie: 2022-04-01_22.17.46.png…