Wygwiazdkowane przekleństwo pvpsniega

Nick z gry oskarżającego: PartyzantM
osoba oskarżona pvpsnieg