WorldGuard

WorldGuard

do wersji 1.14.3

Plugin pozwalający dodawać zabezpieczenie na dany obszar, także dodający dodatkowe zasady do zastosowania na serwerze jak np. zablokowanie rozprzestrzenianie się ognia.

Link do pobierania: https://dev.bukkit.org/projects/worldguard/files/latest

Link do dokumentacji: https://worldguard.readthedocs.io/en/latest/

Uwagi: Na najnowszych wersjach tj.1.14+ może być lekko zbugowany