WorldEdit

WorldEdit

Do wersji 1.14.3

Plugin służący zazwyczaj głównie do terraformingu świata.

Link do pobierania: https://dev.bukkit.org/projects/worldedit/files/latest

Uwagi: