vMCShop Basic v1.0.1 FAQ

Tworzę to żebyśmy mieli gdzie wypisywać odpowiedzi na różne głupie oraz często zadawane pytania oraz żebyśmy mogli wysyłać tu ludzi, którzy szukają odpowiedzi na te pytania. Wkleiłem tu FAQ z githuba i będę starał się regularnie dodawać często zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Śmiało możecie pisać tutaj pytanie i odpowiedź żeby wkleić do głównego postu. Możecie też napisać do CanExiOne przez wiadomość tutaj na forum lub na Discord @CanExiOne#0328

Usunięcie komunikatu “This domain is not registered with TinyMCE Cloud. Get a free API key to disable this message”

 1. Załóż konto na stronie TinyMCE
 2. Wygeneruj klucz API i dodaj do niego swoją domenę
 3. Edytuj plik application/views/panel/components/Footer.php
 4. Zamień linijkę 114 czyli <script type="text/javascript" src='https://cloud.tinymce.com/stable/tinymce.min.js'></script></script> na <script type="text/javascript" src='https://cloud.tinymce.com/stable/tinymce.min.js?apiKey=WYGENEROWANY KOD API'></script>

Błąd “Call to undefined function mysqli_init()” lub "Call to undefined function mysql_connect()

 1. Edytuj plik konfiguracyjny PHP czyli php.ini
 2. Wyszukaj extension=php_mysqli.dll i usuń ; z początku wiersza

Jeżeli po tej operacji błąd nadal występuje należy doinstalować paczkę php5-mysqlnd. Komenda: apt-get install php5-mysqlnd.

Błąd “Session: Configured save path ‘’ is not a directory, doesn’t exist or cannot be created.”

 1. Edytuj plik application/config/config.php
 2. Odnajdź linijkę $config['sess_save_path'] = NULL; i zamień ją na $config['sess_save_path'] = sys_get_temp_dir();

Błąd “The requested URL /xxx was not found on this server.”

Jeżeli korzystasz z hostingu WWW należy skontaktować się z supportem z prośbą o aktywowanie mod_rewrite.
Jeżeli korzystasz z VPS zastosuj się do poniższej instrukcji:

 1. Połącz się ze swoim serwerem przy pomocy np. PuTTY.
 2. Wykonaj następujące komendy:
sudo a2enmod rewrite
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 1. W otwartym oknie edytora wyszukaj linię:
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>
 1. Zamień ją na:
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
 1. Aby zapisać zmiany i opuścić edytor wykonaj kombinację klawiszy CTRL + X, a następnie klawisz Y i Enter.
 2. Zrestartuj serwer Apache poleceniem:
sudo service apache2 restart

Jeśli nic nie pomoże to upewnij się, że jest wgrany plik .htaccess. W większości przypadków będzie to plik ukryty, w takim przypadku musisz włączyć opcje pokazywania ukrytych plików w twoim programie ftp.

Błąd “The upload destination folder does not appear to be writable.”

 1. Połącz się ze swoim serwerem przy pomocy np. PuTTY
 2. Wykonaj komendę chown -R www-data:www-data /folder/z/itemshopem. Przykład: chown -R www-data:www-data /var/www

Brak stylu AKA tylko tekst na stronie

 1. Otwórz plik application/config/config.php i znajdź $config['base_url'] = ''; 26 linijka
 2. Upewnij się, że jest wpisany dobry adres strony, jeśli nie masz certyfikatu SSL (zielona kłódka) to upewnij się, że masz http:// zamiast https://

Błąd “count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable”

Należy podmienić linijki 85-97 na poniższy kod:

    if ($bodyData['services']) {

      for ($i = 0; $i < count($bodyData['services']); $i++) {
        if ($bodyData['services'][$i]['smsConfig'] != null) {
          $bodyData['services'][$i]['smsConfig'] = json_decode($bodyData['services'][$i]['smsConfig'], true);
        }
        if ($bodyData['purchases'] != null) {
          for ($x = 0; $x < count($bodyData['purchases']); $x++) {
            if ($bodyData['purchases'][$x]['service'] == $bodyData['services'][$i]['id']) {
              $bodyData['purchases'][$x]['service'] = $bodyData['services'][$i]['name'];
              $bodyData['purchases'][$x]['server'] = $bodyData['server']['name'];
            }
          }
        }
      }
    }

Błąd po płatności Paypal: Undefined offset: 0

W pliku application/controllers/Paypal.php w linijkach 320-332 podmienić kod na:

foreach ($servers as $server) {
  for ($i = 0; $i < count($services); $i++) {
    if ($services['server'] == $server['id']) {
      $services['server'] = $server['name'];
      for ($x = 0; $x < count($bodyData['purchases']); $x++) {
        if ($bodyData['purchases'][$x]['service'] == $services['id']) {
          $bodyData['purchases'][$x]['service'] = $services['name'];
          $bodyData['purchases'][$x]['server'] = $server['name'];
        }
      }
    }
  }
}