Vault

Vault

wersja 1.13

Plugin wspierający inne pluginy od permisji, ekonomii i chatu (odpowiednik Forge dla określonych pluginów)

Wspiera pluginy takie jak:

Od uprawnień : Permissions 3, bPermissions, PEX, GroupManager, PermissionsBukkit, zPermission, SimplyPerms, Privileges, DroxPerms, xPerms

Od ekonomii : iConomy 4,5,6, BOSEconomy 6 & 7, EssentialsEcon, 3Co, MultiCurrency, MineConomy, eWallet, EconXP, CurrencyCore, CraftConomy, AEco, Gringotts

Bank wspierany w CraftConomy, CurrencyCore

Od chat : Herochat, mChat, iChat, bPermissions, PEX, P3, DroxPerms

Inne pluginy lub systemy ekonomii/ uprawnień mogą być także zbudowane lub wspierane przez Vault

Link do pobierania: https://www.spigotmc.org/resources/vault.34315/download?version=271004

Uwagi: