Szkielety witherowe

Czy na serwerze jest jakieś ograniczenie co do spawnu szkieletów-witherów? Siedzę w twierdzy, wybudowałem ogromną platformę, oświetlenie na niej zerowe, wszystko na terenie twierdzy, a tutaj jak na razie zrespiły mi się dwa marne szkielety, a biegałem po całej twierdzy.

Nie, na serwerze nie ma ograniczenia co do spawnu szkieletów witherowych. Jedynie jest zmniejszone spawnowanie się wszystkich potworów na świecie.

Trochę bez sensu. Nie możesz dać do normalności?

Trochę by to zaszkodziło wydajności serwera

To może na próbę w wyznaczonych godzinach? Wtedy gdy jest trudny poziom na przykład.

Also, jak już mam uwagę, to jaki jest seed servera?