Surowce

Ruda Węgla

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1-17, na poziomach od 0 do 127, we wszystkich biomach.
Rudę węgla wydobywa się dowolnym kilofem. Wydobyty kilofem ruda węgla zrzuca 1 sztukę
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora coal_ore

Ruda Złota

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1-9, na poziomach od 0 do 31, we wszystkich biomach.
Na mesie zdarza się na powierzchni.
Pigliny biegną również w kierunku wszelkich rud złota na ziemi i sprawdzają je przez 6 do 8 sekund przed umieszczeniem ich w ekwipunku.
image
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora gold_ore

Ruda Żelaza

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1-14, na poziomach od 0 do 63, we wszystkich biomach.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora iron_ore

Ruda Miedzi

Pojawia się w formie żyłek mineralnych od poziomu 4 do 63. To ma taką samą rzadkość jak żelazo.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora copper_ore

Ruda Lapis Lazuli

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1–8 z okresowym rozkładem normalnym na poziomach od 0 do 30.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora lapis_ore

Ruda Redstone

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1-8, na wysokości od 0 do 15, we wszystkich biomach.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora redstone_ore

Ruda Szmaragdu

Ruda szmaragdu generuje się na wysokości od 4 do 32 w ilości od 0 do 8 bloków na chunk, jednak wyłącznie w chunkach obejmujących biom gór oraz jego odmiany. Ruda szmaragdu generuje się wyłącznie, gdy w miejscu jej generacji jest kamień.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora emerald_ore

Ruda Diamentu

Pojawia się w żyłach 1-10 rudy, na wysokości od 1 do 16 (w warstwach 1-15), we wszystkich biomach
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora diamond_ore

Kwarc

Pojawia się w żyłach o rozmiarach 1-14, na poziomach od 10 do 117, we wszystkich biomach nether.
image

Szybkość kopania
image

Przepalanie
image

W komendach się używa Identyfikatora nether_quartz_ore

Pradawne Zgliszcza

W obrębie jednego chunku generują się dwa złoża pradawnych zgliszczy: jedno, zawierające 1–3 bloki generuje się pomiędzy poziomami 8–22; dodatkowe 1–2 bloki generują się losowo pomiędzy poziomami 8–119. Średnio na chunk przypada 1,7 bloków pradawnych zgliszczy, maksymalnie - 5 bloków.
image

Przepalanie
image

2 polubienia

Dodam, że na wszystkich rodzajach biomów badlands, złoto pojawia się dwukrotnie częściej niż na innych biomach. Do tego generuje się na Y:32-80.

1 polubienie