Snapshot 19w41a

  • dodano bloki miodu, chodzenie po nich jest spowolniome, a skakanie ograniczone, jeśli podczas spadania gracz dotyka tych bloków to spowalniają jego spadek, zwierzęta unikają chodzenia po miodzie a te znajdujące się na nim zostają przesunięte wraz z nim, jeśli tłok je przesunie.
  • dodano bloki plastra miodu, służą jako dekoracja, można stworzyć je za pomocą 4 bloków miodu
  • golemy mając mniej zdrowia, zaczynają pękać, można je leczyć za pomocą sztabek
  • dodano komendę /spectate, pozwala obserwować wybrany obiekt