PermissionEx

PermissionEx

działa do 1.12 ale jest także kompatybilny z 1.13 , co do 1.14 nie ma pewności ale pewnie także jest zgodny

Plugin od nadawania rang na serwerze i ich uprawnień

Link do pobierania [forum nie odpowiada za owe linki, ściągasz na własną odpowiedzialność! ] : https://dev.bukkit.org/projects/permissionsex

Przykładowe ustawienie rang:
groups:
Gracz:
default: true
prefix: ‘&8[&eGracz&8]&7’
permissions:
- modifyworld.*
- essentials.msg
- essentials.tpa
- essentials.tpaccept
- essentials.tpdeny
- essentials.afk
- essentials.auto.afk
- iconomy.money
- essentials.helpop
- essentials.kit
- essentials.kits.tools
- essentials.warp
- essentials.spawn
- essentials.warp.list
- essentials.help
- essentials.sethome
- essentials.home
VIP:
default: false
prefix: ‘&8[&9ViP&8]&7’
permissions:
- modifyworld.*
- essentials.msg
- essentials.tpaccept
- essentials.tpdeny
- essentials.afk
- essentials.auto.afk
- iconomy.money
- essentials.helpop
- essentials.kit
- essentials.kits.tools
- essentials.hat
- essentials.heal
- essentials.warp
- essentials.spawn
- essentials.warp.list
- essentials.help
- t.access
- t.access.treasure
- t.access.unlimited
- treasurechest.access.treasure
- essentials.sethome
- essentials.home
KidMod:
default: false
prefix: ‘&8[&aKidMod&8]&7’
permissions:
- modifyworld.*
- essentials.msg
- essentials.tpa
- essentials.tpaccept
- essentials.tpdeny
- essentials.afk
- essentials.auto.afk
- iconomy.money
- essentials.helpop
- essentials.kit
- essentials.kits.tools
- essentials.kick
- essentials.list
- essentials.motd
- essentials.whois
- essentials.gamemode
- essentials.gm
- essentials.warp
- essentials.setwarp
- essentials.delwarp
- essentials.spawn
Moderator:
default: false
prefix: ‘&8[&5Moderator&8]&7’
permissions:
- modifyworld.*
- essentials.msg
- essentials.tpa
- essentials.tpaccept
- essentials.tpdeny
- essentials.afk
- essentials.auto.afk
- iconomy.money
- essentials.helpop
- essentials.kit
- essentials.kits.tools
- essentials.kick
- essentials.list
- essentials.motd
- essentials.whois
- essentials.gamemode
- essentials.gm
- essentials.more
- essentials.ban
- essentials.banip
- essentials.unban
- essentials.pardon
- essentials.unbanip
- essentials.pardonip
- essentials.tempban
- essentials.warp
- essentials.setwarp
- essentials.delwarp
- essentials.spawn
Admin:
default: false
prefix: ‘&8[&cAdmin&8]&7’
permissions:
- ‘
Wlasciciel:
default: false
prefix: ‘&8[&4Wlasciciel&8]&7’
permissions:
- '

users:
:
 group:
- Wlasciciel