Minecraft Forge

Minecraft Forge

Modyfikacja jest dostępna praktycznie pod większość wersji MC https://files.minecraftforge.net

W skrócie jest to modyfikacja a w zasadzie aplikacja do modyfikacji, wspomagająca działanie i współdziałanie wielu innych modów, czasem wręcz wymagana w ich instalacji. Umożliwia także tworzenie własnych modów.

Link do dokumentacji: https://mcforge.readthedocs.io/en/latest/