Liczymy do miliona

148 :hourglass:

00149

150 :wink:

00152

Sto pięćdziesiąt trzy

154 :grin:

00155

1
5
6

157 :smiley:

00158

159

.

160 :3

00161

1 6 2

163 :sunny:

00164

165

166 :slight_smile:

00167