Lemorian obraża

lemorian dalej mnie obraża

Skarga niedostosowana do regulaminu działu, w dodatku stwierdzenie tego typu trudno kwalifikować jako obrazę; zgłoszenie bezzasadne, temat zamykam.