IC2 Crop-Breeding Plugin

IC2 Crop-Breeding Plugin
Najnowsza wersja modyfikacji jest dostępna dla MC 1.12 .2
Link do pobrania: https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/ic2-nei-crop-plugin

Addon do IC2 dodający kalkulator pomagający w krzyżowaniu roślin przy pomocy CropAnalyzera z IndustrialCrafta.
Modyfikacja wymaga Forga i IndustrialCrafta .