Grief miasta

Moje miasto zostało zgriefowane przez gracza T_0_x_i_c
Poniżej przesyłam screeny dowodowe
zgłaszający: Sentino_wita