Regulamin i sprawy forum


Rekrutacja W tej kategorii w osobnym temacie możesz przedstawić swoją kandydaturę. W temacie należy zawrzeć:
Temat Odpowiedzi Aktywność
Lista zmian

Forum utworzono w dniu 07.08.2019 r. około godziny 15 11.08.2019 zakończono większość prac koniecznych na otwarcie forum (loga kategorii, regulaminy, style, tła, ustawienia tematów i inne)

11 12 Styczeń 2020
Regulamin Forum

1.Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzone przez siebie treści. 2.Należy szanować innych użytkowników: 3. Ekipa forum ma prawo karać za czyny niewyszczególnione w regulaminie jeśli uzna je za szkodliwe dla społecznoś…

5 29 Grudzień 2019
O kategorii Regulamin i sprawy forum 2 9 Sierpień 2019
Tymekfabianplo 1 26 Listopad 2019