Regulamin i sprawy forum


Rekrutacja W tej kategorii w osobnym temacie możesz przedstawić swoją kandydaturę. W temacie należy zawrzeć:
Temat Odpowiedzi Aktywność
Regulamin Forum

1.Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzone przez siebie treści. 2.Należy szanować innych użytkowników: 3. Ekipa forum ma prawo karać za czyny niewyszczególnione w regulaminie jeśli uzna je za szkodliwe dla społecznoś…

3 11 Sierpień 2019
O kategorii Regulamin i sprawy forum 2 9 Sierpień 2019
Lista zmian 7 13 Listopad 2019